EXCEL İLE CAGR (COMPOUND ANNUAL GROWTH RATE) HESAPLAMA

CAGR diye yazınca biraz havalı oluyor sanırım, ama çok da yabancısı olduğunuz bir terim değil. Türkçesiyle “Ortalama Yıllık Büyüme Oranı”nı excelde basit bir formülasyon ile nasıl hesaplanacağını anlatacağım.

Bilinen en genel formulü ile “manuel” olarak hesaplamak isterseniz şu şekilde hesaplanabiliyor. (Rakamlar tamamen varsayımsaldır)

=((Son Değer/Başlangıç Değeri)^(1/Dönem adedi) -1

cagr-formula.png

=((End Value/Start Value)^(1/Periods) -1

Örnek Hesaplama:

ORGINAL

 

Ancak bu hesaplamayı excelin uygulama içi formullerinden yardım alarak da yapabiliriz. Bunun için kullanacağımız fonksiyon isimleri:

  1. POWER
  2. RATE
  3. IRR

1. POWER fonksiyonu ile CAGR hesaplama

= POWER(Son Değer/Başlangıç Değeri ; 1/(Dönem adedi)-1)

Ben dönem adedini hesaplarken bitiş yılından başlangıç yılını çıkardım. Ancak hücre değerleriniz 01.01.2017 şeklinde olursa yıl sayısını COUNT formulü ile de saydırabilirsiniz.

 

POWER

2. RATE fonksiyonu ile CAGR hesaplama

= RATE(Son Dönem - İlk Dönem ; ; (-) Başlangıç Değeri; Son Değer)

RATE fonksiyonu aslında CAGR için değil, yıllık faiz oranını hesaplamak için kullanılmakta. Ancak ikinci girdi olan kısmı boş bırakarak ve başlangıç değerini -1 ile çarparak aynı sonucu bu fonksiyon ile de elde etmek mümkün.

RATE

3. IRR fonksiyonu ile CAGR hesaplama

IRR fonksiyonu diğerlerinden biraz farklı. Açılımı Internal Rate of Return olan fonksiyon ile hesaplama için sadece ilgili aralığı seçerek uygulamak yeterli. Ancak bunun için veride ufak 2 düzenleme gerekiyor.

  • İlk yıl değerini eksi değer (-) olarak değiştirme.
  • Aradaki yılların değerlerini sıfırlama.

Çünkü bu fonksiyon ara yıllarda dalgalanma var ise onları da sonuca etki ettiriyor.

=IRR(Başlangıç değeri : Son Değer)

IRR


Özel not:

Üzerinde çalıştığımız bir analizde bu terimi öğretmesi ve hesaplama yöntemi konusunda beni yönlendirmesi sebebiyle sayın Engin Utkan‘a da ayrıca teşekkür ediyorum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *