VERİ ANALİZİNE ÖZEL ARAMA MOTORU: GOOGLE DATASET SEARCH

Google, veri bilimcilerin ihtiyaç duydukları veri kümelerini bulmalarına yardımcı olmak için yeni bir arama motoru yarattı ve kısa bir süre önce (5 Şubat 2019) kullanıma sundu: “Google Dataset Search“ Dünyanın…

Read more »

MÜŞTERİ DENEYİMİ ÖLÇÜM METRİKLERİ

“Eğer ölçemezseniz, yönetemezsiniz.” – Peter Drucker Müşteri Deneyimi, – popüler olan kısaltma ismi ile CX (Customer Experience) – firmaların en önem verdiği, kullanıcıların bir markanın / ürünün tümü ile etkileşimleri ile oluşturduğu değeri…

Read more »

RAPOR İNCELEMEDE “BETİK” YÖNTEMİ

Her gün karşımıza farklı kanallardan çok sayıda rapor geliyor ve bu raporlardaki rakamlara göre yaptığımız işte kararlar alıyoruz. Peki raporlarda önce neye bakıyoruz? Tablo ve grafiklerin şekline mi? Yoksa hesaplamanın…

Read more »

SERVİS SEVİYESİ (SERVICE LEVEL) HESAPLAMA VE HEDEF BELİRLEME

Bir çağrı merkezinde verilen hizmetin iyi olup olmadığını belirleyen en yaygın hesaplama metriği Servis Seviyesi / Service Level / SL’dir. Endüstrinin gelişmesi ve ilerlemesi ile bu metrik hala çok yakından…

Read more »

EXCEL İLE CAGR (COMPOUND ANNUAL GROWTH RATE) HESAPLAMA

CAGR diye yazınca biraz havalı oluyor sanırım, ama çok da yabancısı olduğunuz bir terim değil. Türkçesiyle “Ortalama Yıllık Büyüme Oranı”nı excelde basit bir formülasyon ile nasıl hesaplanacağını anlatacağım. Bilinen en…

Read more »

VERİ GÖRSELLEŞTİRMENİN PÜF NOKTALARI

Veri Görselleştirme (Data Visualization) en basit anlatımıyla istatiksel verilerin ve metriklerin karmaşık ve anlaşılması zor tablo görünümünden arındırılarak anlatılmak istenen şeyi ön plana çıkartan grafik (sütun, çizgi, pasta grafiği vb.)…

Read more »