SERVİS SEVİYESİ (SERVICE LEVEL) HESAPLAMA VE HEDEF BELİRLEME

Bir çağrı merkezinde verilen hizmetin iyi olup olmadığını belirleyen en yaygın hesaplama metriği Servis Seviyesi / Service Level / SL’dir. Endüstrinin gelişmesi ve ilerlemesi ile bu metrik hala çok yakından takip edilip temel performans belirleyeni olmasına rağmen FCR, Conversion Rate, Call Avoidance, Ortalama Cevaplama Hızı bazı sektörlerde daha öne çıkan metrikler olabilmektedir. Servis Seviyesi Nasıl […]

EXCEL İLE CAGR (COMPOUND ANNUAL GROWTH RATE) HESAPLAMA

CAGR diye yazınca biraz havalı oluyor sanırım, ama çok da yabancısı olduğunuz bir terim değil. Türkçesiyle “Ortalama Yıllık Büyüme Oranı”nı excelde basit bir formülasyon ile nasıl hesaplanacağını anlatacağım. Bilinen en genel formulü ile “manuel” olarak hesaplamak isterseniz şu şekilde hesaplanabiliyor. (Rakamlar tamamen varsayımsaldır) =((Son Değer/Başlangıç Değeri)^(1/Dönem adedi) -1 =((End Value/Start Value)^(1/Periods) -1 Örnek Hesaplama:   […]

VERİ GÖRSELLEŞTİRMENİN PÜF NOKTALARI

Veri Görselleştirme (Data Visualization) en basit anlatımıyla istatiksel verilerin ve metriklerin karmaşık ve anlaşılması zor tablo görünümünden arındırılarak anlatılmak istenen şeyi ön plana çıkartan grafik (sütun, çizgi, pasta grafiği vb.) ve çeşitli haritalarla gösterilmesi işlemidir. Bilinen ilk veri görselleştirme örnekleri Charles Minard’ın Napolyon’un Rusya seferini anlatan 1812 tarihli haritası ve Florence Nightingale’in 1856 tarihli gül […]